ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท

ผลประเมินความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด 10 ปีข้างหน้า

 

เลือกคำตอบที่ตรงกับท่านมากที่สุด เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ถูกต้อง

1. เพศ2. อายุ

ปี


3. ไขมันในเลือด( Total Cholesterol)

@

4. พฤติกรรมการสูบบุหรี่5. ความดันเลือด (Systolic BP; mmHg)

@6. HDL

@

ข้อมูลอ้างอิง
Framingham Heart Study, www.framinghamheartstudy.org